Välkommen till DajasGym

DajasGym ligger på 2:a våningen, filmsalen entren.